Piper Fastighet AB

Bolaget etablerades 1991 och har org. nr. 556436-2878 och finns på Lilla Fjellsholmen 170 (GPS Vedhall 170), 442 71 Kärna, Göteborg och Aviorvägen 7, 846 99 Storhågna, Jämtland, verksamhet i Småland etableras i augusti 2024.
Piper Fastighet AB ägs av familjen Piper (mobil 0708 85 87 80).

gryning indlennartpiper.jpgimg_2227.jpeg

rimage.jpg

Piper Fastighet AB använder och följer ISO standarder i sin verksamhet för att bygga, hyra ut, äga och underhålla fastigheter.
Från den 19 juni 2022 övergick bolagets certifierade ledningssystem (12 år) till att bli egendeklarerat ledningssystem enligt standarderna
ISO 14001:2015 - miljö/9001:2015 - kvalitet/45001:2018 - arbetsmiljö/27001:2022 - informationssäkerhet,
egendeklarationen är baserade på de egna interna revisionerna.