© 2024 Lennart Piper
Nya möjligheter att bygga "Ett integrerat ledningssystem för hållbarhet"

Många har byggt sitt ledningssystem sedan 90-talet enligt ISO 14001 och ISO 9001, man har antagit ISO:s modell för ledningssystem som numera fått en familj av 4 generiska ledningssystemstandarder, nämligen ISO 14001/ 9001/ 45001/ 27001. Om man även använder sig av ISO 26000 så kan man nu bygga ett integrerat ledningssystem för hållbarhet även om ISO ännu inte publicerat ett sådant certifieringsbart ledningssystem. 

ISO tog 2012 fram en 7struktur (High Level Structure-HLS) för ledningssystem (typ A eller B) om ger förenklingar för integrering av perspektiven miljö/kvalitet/arbetsmiljö/säkerhet.  Det har sedan 2014 funnits en vägledning för standardförfattare hur man skall hantera hållbarhet i ISO standarder enligt ISO Guide 82:2019 och i nästa revision av ISO 26000 kommer 7strukturen användas och därmed kan ett 5:e perspektiv integreras för ”Socialt Ansvarstagande” i ett ledningssystem. Se ISO Annex SL, nu när ISO Guide 83 ersätts med samma rubriker som tidigare men med tydligare förklaringar av rubrikerna.

Studera IWA (ISO Workshop Agreement) 26 - Användning av ISO 26000 i ledningssystem från 18 augusti 2017. Detta dokument är redan nu en vägledning hur ISO 26000 kan integreras i 7strukturen (Annex B), IWA 26s rekommendationer för strukturering har använts när alla ovan ISO standarder jämförs i Brev 3 (kolumn E i tabellen) .

Nu kan man bygga integrerade ledningssystem med bilder och symboler och använda IT-verktyg i en "low cost plattform", 5 standarder kan nu bilda "Ett integrerat ledningssystem för hållbarhet".