Kunskap för företag och organisationer som hållbart vill förbättra sin hantering av resurser och visa sin prestanda.
Bild1

Hållbar och sparsam hantering av resurserna med ett ledningssystem enligt ISO modell.
Informationen är paketerad i ett urval av moduler för ett ledningssystem från PrestandaModulen®.

Ny kunskap erbjuds till företag och organisationer som vill förbättra sin prestanda och få en resurseffektivare värdekedja, dvs. produkter och tjänster som i hela värdekedjan ständigt förbättras genom en systematisk processfokusering på de 4 generiska perspektiven (aspektgrupperna) kvalitet/ miljö/ arbetsmiljö/ info säkerhet och som resulterar i en bättre ekonomi.

Resurser är tid, kompetens, infrastruktur och likviditet. Arbetssättet följer de generiska standarderna i ISO-modellen varvid prestandan av ledningssystemet förbättras i steg. Nu finns en gemensam struktur för 4 generiska aspektgrupper i 3:e generationens ledningssystem, detta gör det betydligt enklare att bygga ledningssystem och att bli certifierad. Ledningssystemet kan omfatta moduler i ett eller flera perspektiv eller aspektgrupper för kvalitet/miljö/arbetsmiljö/informationssäkerhet.

Sedan verksamhetstarten år 1991 har Lennart tillhandahållit kunskap om ledningssystem i tillverkande och tjänsteproducerande sektorer.
Kunskapen om ledningssystem är strukturerad och följer de 4 generiska standarderna enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001 såväl som sektor specifika standarder.