Bild1

Kunskap för företag och organisationer som hållbart vill förbättra sin hantering av resurser och visa sin prestanda, informationen är paketerad i ett urval av moduler för ledningssystemet från PrestandaModulen®

Ny kunskap erbjuds till företag och organisationer som vill förbättra sin prestanda och få en resurseffektivare värdekedja, dvs. produkter och tjänster som i hela värdekedjan ständigt förbättras genom en systematisk processfokusering på de 4 generiska perspektiven (aspektgrupperna) kvalitet/ miljö/ arbetsmiljö/ info säkerhet och som resulterar i en bättre ekonomi.   

Resurser är tid, kompetens, infrastruktur och likviditet. Arbetssättet följer de generiska standarderna i ISO-modellen varvid prestandan av ledningssystemet förbättras i steg.


Jag har sedan min bolagsstart av IEP år 1993 tillhandahållit kunskap om ledningssystem i tillverkande och tjänsteproducerande sektorer.
Kunskapen om ledningssystem är strukturerad och följer de 4 generiska standarderna enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001 såväl som sektor specifika standarder.

Nu finns en gemensam struktur för 4 generiska aspektgrupper i 3:e generationens ledningssystem, detta gör det betydligt enklare att bygga ledningssystem och att bli certifierad. Ledningssystemet kan omfatta moduler i ett eller flera perspektiv eller aspektgrupper för kvalitet/miljö/arbetsmiljö/informationssäkerhet.