Ny web portal är på väg att komplettera iep.se med denna site "lennartpiper.se" som är byggd med Joomla 4.2.4 och tillsammans med RSCAPRI från RSJOOMLA, se även iep.se

 

Kunskap för företag och organisationer som hållbart vill förbättra sin hantering av resurser och visa sin prestanda,
informationen är paketerad i ett urval av moduler för ledningssystemet från PrestandaModulen®

Ny kunskap erbjuds till företag och organisationer som vill förbättra sin prestanda och få en resurseffektivare värdekedja, dvs. produkter och tjänster som i hela värdekedjan ständigt förbättras genom en systematisk processfokusering på de 4 generiska perspektiven (aspektgrupperna) kvalitet/ miljö/ arbetsmiljö/ info säkerhet och som resulterar i en bättre ekonomi.   

Resurser är tid, kompetens, infrastruktur och likviditet. Arbetssättet följer de generiska standarderna i ISO-modellen varvid prestandan av ledningssystemet förbättras i steg.

Jag har sedan min bolagsstart av IEP år 1993 tillhandahållit kunskap om ledningssystem i tillverkande och tjänsteproducerande sektorer. Kunskapen om ledningssystem är strukturerad och följer de 4 generiska standarderna enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001 såväl som sektor specifika standarder.

Nu finns en gemensam struktur för 4 generiska aspektgrupper i 3:e generationens ledningssystem, detta gör det betydligt enklare att bygga ledningssystem och att bli certifierad. Ledningssystemet kan omfatta moduler i ett eller flera perspektiv eller aspektgrupper för kvalitet/miljö/arbetsmiljö/informationssäkerhet.